Privacy Policy

Polityka prywatności HEDAN Sp. z o.o. (www.hedan.pl oraz sklep.hedan.pl)

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu na jaki wyraziłeś zgodę lub na jaki pozwalają nam obowiązujące przepisy prawa. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do podjęcia współpracy.

Zapewniamy Cię, że przestrzegamy restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie.

 

I. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest HEDAN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Godlewskiego 7A/1, 54 – 609 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000121053 (dalej „Administrator”).

 

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator wdrożył procedury wewnętrzne zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które zapewniają ochronę Twoich danych osobowych.

 

III. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

 

A. Zapytanie ofertowe

W przypadku skierowania do nas zapytania ofertowego, prosimy o podanie danych niezbędnych do przedstawienia oferty:

 • imię i nazwisko/dane firmy – niezbędne nam do skierowania oferty oraz do kontaktu w sprawie oferty;
 • adres e-mail – niezbędny do przesłania oferty;
 • numer telefonu (opcjonalnie) – w celu usprawnienia kontaktu w sprawie oferty;

W przypadku, kiedy dojdzie do zaakceptowania naszej oferty możemy poprosić Cię dodatkowo o podanie:

 • adresu siedziby (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do wystawienia dokumentu sprzedaży;
 • adresu dostawy/wykonania usługi (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zrealizowania dostawy produktów lub wykonania usługi;
 • numeru NIP - niezbędny nam później do wystawienia dokumentu sprzedaży.

W przypadku kontaktu telefonicznego, przetwarzamy jedynie głos klienta, który także jest daną osobową. Dana te jest dla nas niezbędna celem komunikacji z klientem i udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie.

Podane dane są przetwarzane wyłącznie w celu przygotowania, przedstawienia oraz realizacji oferty i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób, nie są także przekazywane innym podmiotom, w tym państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym.

 

B. Rejestracja i składanie zamówień

W celu założenia konta i dokonywania zakupów on-line, prosimy o wypełnienie i przesłanie nam formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.hedan.pl, w którym prosimy o:

 • nazwę firmy – niezbędna do kontaktu w sprawie umowy i wystawienia dokumenty sprzedaży;
 • NIP – niezbędny do wystawienia dokumentu sprzedaży;
 • adres e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji związanej z zamówieniem, adres e-mail stanowi jednocześnie login;
 • telefon – niezbędny do komunikacji związanej z zamówieniem;
 • dane adresowe tj. ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj, województwo – niezbędne nam do precyzyjnego zaadresowania przedmiotu ewentualnego zamówienia lub wykonania usługi;
 • imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów handlowych – niezbędne nam do kontaktu w sprawie umowy;
 • adres wysyłkowy (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj, województwo) – w przypadku gdy adres wysyłki jest inny niż adres prowadzenia działalności gospodarczej.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i założeniu konta, podany adres e-mail staje się loginem, a użytkownik otrzymuje automatycznie wygenerowane hasło do konta, które to hasło jest znane jedynie użytkownikowi. 

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez sklep internetowy i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób, nie są także przekazywane innym podmiotom, w tym państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym.

 

C. Formularz kontaktowy

W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.sklep.hedan.pl, prosimy jedynie o podanie adresu e-mail oraz opcjonalnie numeru telefonu. Dane te są dla nas niezbędne celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas za pośrednictwem formularza.

 

D. Subskrypcja newslettera

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub aktywowania tej opcji w koncie klienta prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe (marketingowe, reklamowe, promocyjne) od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować.

 

IV. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na stronę internetową www.sklep.hedan.pl

 

A. (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta strona automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: IP, adresów pobieranych plików strony czy adresu wyjścia i są wykorzystywane jedynie w celach diagnostycznych.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

B. (cookies)

Strona internetowa wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celach technicznych obsługi sesji.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies nie możemy zagwarantować poprawnego działania strony.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Administratora źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania strony.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

D. Pixel Facebook

Pixel Facebook wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Administratora źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Pixel Facebook gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Pixel Facebook może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Facebook.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Pixel Facebook nie możemy zagwarantować poprawnego działania strony.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Pixel Facebook, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

E. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania strony.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.[WA1] 

 

V. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe

Wszystkie podmioty, jakim udostępniamy Twoje dane osobowe przetwarzają je jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych im funkcji i zgodnie z naszymi instrukcjami. Administrator bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczane na naszych stronach internetowych linki do innych stron internetowych i polityk ochrony prywatności. Administrator nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

Twoje dane osobowe są przekazywane dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu działalności. Dostawcy tych usług są procesorami tj. przetwarzają powierzone im przez nas dane osobowe i podlegają w tym zakresie naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania danych. Są to m.in. dostawcy świadczący na naszą rzecz usługi informatyczne, utrzymania strony internetowej oraz usługi kurierskie, a także operatorzy płatności. Nasi dostawcy mają siedzibę w Polsce, a także dają gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Podpisaliśmy z naszymi dostawcami odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje nam udostępnienie zebranych danych uprawnionym organom państwowym, udostępnimy takie dane. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

 

VI. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Administrator nie przechowuje Twoich danych osobowych dłużej niż jest to konieczne, ale może ich potrzebować z uwagi na istnienie prawnych powodów, dla których powinien lub musi je przechowywać, jak również w celu ochrony Ciebie lub Administratora (obsługa ewentualnych roszczeń).

 

VII. Realizacja praw w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia zgody jakiej udzieliłeś, zapisując się na newsletter. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu otrzymania twojego oświadczenia woli. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy te dane, wobec przetwarzania których wniosłeś sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych dotyczących Ciebie danych osobowych, jeżeli:

 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia, możemy ograniczyć korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług wiążących się z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Prawo to przysługuje Ci w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem;
 • gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniosłeś/aś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać poprzez złożenie nam wniosku o dokonanie sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

VIII. Zmiany polityki prywatności 

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony internetowej www.hedan.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

 

IX. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, jak również w przypadku chęci realizacji uprawnień określonych w pkt. VII niniejszej Polityki, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres e-mail: dane@hedan.pl

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem: HEDAN Sp. z o.o., ul. Godlewskiego 7A/1, 54 – 609 Wrocław.

X